MKB in EU goed voor helft import en export tussen EU-landen

Kleine en middelgrote bedrijven in de EU nemen gezamenlijk de helft van de waarde van de goederenhandel tussen EU-landen voor hun rekening. Zij zorgen  voor 51 procent van de import uit andere EU-landen en 45 procent van de export naar andere EU-landen. Van het totale aantal bedrijven dat bij de goederenhandel tussen EU-landen betrokken is, wordt 98 procent tot het midden- en kleinbedrijf gerekend (bedrijven t/m 249 werkzame personen), waarvan 70 procent micro-bedrijven (tot 10 werkzame personen). Dit blijkt uit onlangs door Eurostat, het statistisch bureau van de EU, gepubliceerde cijfers.

Nederlands MKB op vijfde plek bij intra-EU export

Nederland is één van de vijf landen binnen de EU waar het midden- en kleinbedrijf meer dan twee derde van de intra-EU export voor zijn rekening neemt. In Nederland bedraagt het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in de intra-EU export 67 procent. Koplopers zijn Cyprus en Letland waar respectievelijk 88 en 81 procent van de intra-EU export door het midden- en kleinbedrijf wordt verzorgd. Daarna volgen België (70%) en Estland (68%).    De staart van de ranglijst wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf in Frankrijk (21%), Duitsland (26%) en Slowakije (30%).

Lets MKB op kop bij import uit andere EU-landen

In de meeste EU-landen komt minstens de helft van de import uit andere EU-landen voor rekening van het midden- en kleinbedrijf. In Letland en Cyprus wordt zelfs meer dan 80 procent van de totale importwaarde door het midden- en kleinbedrijf verzorgd. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland importeert bijna 68 procent van de intra-EU import en komt hiermee op de elfde plaats van de 28 EU-landen.  In Frankrijk (31%) en Duitsland (34%) geldt ook hier een bescheiden positie voor het midden- en kleinbedrijf.