MKB-ondernemersvertrouwen stabiel

De stemming onder MKB-ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal, vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, niet gewijzigd en handhaafde zich op 11,2. Hiermee is een eind gekomen aan een reeks van dalingen van het MKB-ondernemersvertrouwen die startte in het tweede kwartaal van 2018. In het eerste kwartaal van 2018 bereikte deze stemmingsindicator nog het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2015: 19,6.

Onder MKB-ondernemers in de informatie- en communicatiesector was begin tweede kwartaal het vertrouwen het hoogst: 22,5, onder MKB-ondernemers in de horeca het laagst: 4,2.
Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven steeg in het tweede kwartaal licht van 10,6 naar 12.

Stemming kleinbedrijf wel onder druk

De stemming onder ondernemers in het kleinbedrijf daalde begin tweede kwartaal van 10,8 naar 9,8. Vooral onder kleine ondernemers in de horeca en de bouw daalde het vertrouwen scherp. In het kleinbedrijf van de horeca daalde het vertrouwen van 12,1 in het eerste kwartaal naar 2,2 in het tweede kwartaal. In het kleinbedrijf van de bouw halveerde het ondernemersvertrouwen in deze periode van 26,3 naar 12,9. Sectoren waar het vertrouwen van het kleinbedrijf in het tweede kwartaal toenam zijn o.m. de verhuur en handel in onroerend goed (van 2,6 naar 9,4), de informatie en communicatie (van 17,1 naar 22), de handel (van 7,4 naar 10,1) en de vervoer- en opslagsector (van 5,1 naar 7,2).

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar op MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.