Personeelsgroei bij 42 procent mkb-bedrijven

Het MKB in Nederland telde in 2015 323 duizend werkgevers, bedrijven met personeel. Van deze werkgevers had bijna 42 procent (135 duizend) drie jaar later (2018), meer personeel dan in 2015. Bijna 39 procent (125 duizend) daarentegen zag de personeelssterkte in deze periode afnemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, vandaag gepubliceerd voor de Staat van het MKB.

Personeelsgroei vooral bij middelgrote bedrijven

In 2015 waren er in totaal bijna 326 duizend bedrijven met personeel. Ruim 312 duizend (95,8 procent) behoorde tot het kleinbedrijf, 10,7 duizend (3,3 procent) tot het middenbedrijf en 2,9 duizend (0,9 procent) tot het grootbedrijf. Werkgevers met personeelsgroei in de periode 2015-2018 kwamen relatief het meest voor in het middenbedrijf (56,2 procent) en het grootbedrijf (50,1 procent). Bij het kleinbedrijf waren de groeiers in personeel met 41,4 procent in de minderheid. Afname van de personeelssterkte kwam in de periode 2015-2018 naar verhouding het minst voor bij middelgrote bedrijven (35,7 procent) en het meest bij het grootbedrijf (43,0 procent). Bij het kleinbedrijf daalde de personeelssterkte in deze periode bij 38,9 procent van de werkgevers.

Bij bijna helft MKB-bedrijven industrie personeelssterkte gestegen

Het percentage MKB-werkgevers met personeelsgroei in de periode 2015-2018 viel wat bedrijfstakken betreft het hoogst uit in de industrie (49,1 procent). Vooral de middelgrote industriƫle werkgevers scoorden hoog (58,2 procent). Personeelsgroei werd relatief het minst gerealiseerd in het MBK van de financiƫle dienstverlening. Hier groeide bij 25,3 procent van de MKB-bedrijven de personeelssterkte.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine