Nieuwe cijfers faillissementen eerste kwartaal 2018

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal faillissementen in het MKB gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het eerste kwartaal van 2018. De cijfers geven het aantal faillissementen weer. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen, leeftijdsklassen en branches binnen het MKB. Daarnaast zijn per branche cijfers beschikbaar over het aantal betrokken werkzame personen en de gemiddelde bedrijfsleeftijd bij faillissement.

Uit de tabellen blijkt dat in het eerste kwartaal 2018 er 702 mkb-bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven failliet zijn verklaard. Daarbij waren 3575 werkzame personen betrokken.

Bekijk de nieuwste cijfers per bedrijfstak of bekijk de nieuwste cijfers naar bedrijfskenmerken

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.