Nieuwe tabel over vacatures in het MKB

Vandaag zijn er op de Staat van het MKB twee tabellen verschenen met cijfers over vacatures in het MKB. Het betreft enerzijds een update van de bestaande kwartaaltabel “Vacatures, bedrijfsgrootte, bedrijfstak” en anderzijds de publicatie van een nieuwe tabel “Vacatures, business economy, bedrijfskenmerken”. Deze nieuwe tabel, die jaarlijks gaat verschijnen, geeft telkens per kalenderjaar voor vier kwartalen cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, groeicategorie, leeftijd van het bedrijf en economische activiteit.