SME Performance review: herstel MKB in Europa zet door

Het herstel van het MKB in Europa zet door. Dit blijkt uit de SME Performance review die vandaag gepresenteerd is tijdens de European SME Week. Deze week staat in het teken van het bevorderen van het MKB-ondernemerschap in Europa.

Bekijk hier de SME Performance review

De SME Performance review wordt jaarlijks door de Europese Commissie uitgebracht en bestaat uit een rapport en een factsheet per land.

Het rapport geeft weer in hoeverre landen de Small Business Act (SBA) hebben geïmplementeerd. Het biedt een overzicht van de omvang, de opbouw en het belang van het MKB voor de Europese economie. Daarnaast blikt het terug op de prestaties van het MKB in de afgelopen jaren en kijkt het vooruit naar toekomstige prestaties.

In de factsheets staan per land de key-performance indicators en nationale beleidsontwikkelingen afgezet tegen de 10 SBA-beleidsdimensies in de 28 EU-landen, Macedonië, Ijsland, Montenegro, Servië, Turkije en Moldavië.