Omzet transportsector stijgt met ruim 4 procent

De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal met 4,5 procent gestegen vergeleken met  dezelfde periode vorig jaar. In bijna alle branches groeide de omzet. Ook steeg het aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek, vooral het aantal kleine bedrijven groeide sterk. Het ondernemersvertrouwen in de transportsector  bleef op hoog niveau. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

De omzet van de expediteurs groeide met ruim 7,5 procent het sterkst. Bij de koeriers, het goederenwegvervoer, de luchtvaart en de binnenvaart steeg de omzet met 5 procent of meer. De laad-, los- en overslagbedrijven waren de enige bedrijven binnen de transportsector die het zonder omzetgroei moesten doen.

Aantal kleine bedrijven stijgt, aantal middelgrote bedrijven daalt

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal bedrijven in de transportsector in het tweede kwartaal met 4,8 procent gestegen. Aan het begin van het derde kwartaal waren er in totaal 40.075 bedrijven. In het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen), waar bijna 98 procent van de bedrijven zit,  groeide het aantal met 5 procent.  In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) daalde het aantal bedrijven met 2,1 procent.
De helft van het aantal bedrijven in de transportsector is actief in het vervoer over land. In het tweede kwartaal groeide het aantal bedrijven in deze branche met 9,7 procent. Bijna de hele groei kwam tot stand in het kleinbedrijf, het middenbedrijf daalde in aantal met 2,3 procent. Het aantal grote bedrijven (250 of meer werkzame personen) steeg met 7,7 procent. Bij het vervoer over water en bij de post- en koeriersbedrijven daalde het aantal bedrijven in het tweede kwartaal. In het vervoer over water  was de daling zowel in het klein- als in het middenbedrijf te zien. Bij de post- en koeriersbedrijven daalde vooral het aantal bedrijven in het kleinbedrijf.

Ondernemers transportsector blijven positief gestemd

Het ondernemersvertrouwen in de transportsector was met +7,5 aan het begin van het derde kwartaal nagenoeg even hoog als een kwartaal eerder. De sentimentsindicator staat nog steeds op een hoog niveau in vergelijking met voorgaande jaren.
De middelgrote bedrijven in de transportsector kijken het meest positief terug op  de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal: bijna 28 procent gaf aan dat de omzet in het tweede kwartaal  is gestegen, in het kleinbedrijf meldde ruim 22 procent van de bedrijven een omzetgroei. Ook over de omzetverwachtingen voor het derde kwartaal  zijn de middelgrote bedrijven net iets positiever dan de kleine bedrijven: 11,6 procent van het middenbedrijf verwacht omzetgroei in het derde kwartaal tegenover 10,5 procent van het kleinbedrijf. Het  grootbedrijf is wat omzetverwachting  betreft het meest positief gestemd: bijna 30 procent denkt dat de  omzet in het derde kwartaal zal groeien.

Eén op de vijf bedrijven in midden- en kleinbedrijf verwacht personeelstekort

Zowel bij het klein- als het middenbedrijf in de transportsector denkt ruim 20 procent van de bedrijven dat een tekort aan personeel  de bedrijfsvoering in het derde kwartaal zal gaan belemmeren. In het grootbedrijf denkt nog geen 10 procent van de bedrijven hinder te gaan ondervinden van een tekort aan arbeidskrachten.

Lees de kwartaalmonitor transport op www.cbs.nl