Subsidieregeling MIT Zuid 2016 succesvol, openstellingsdata 2017 bekend

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben vorig jaar opnieuw samen de MIT Zuid subsidieregeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland) open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Naast de bijdrage vanuit de provincies, levert het Rijk cofinanciering. Maar liefst 112 projecten zijn goedgekeurd, wat betekent dat het Zuid-Nederlandse MKB kan rekenen op ruim 10,8 miljoen euro MIT-subsidie.

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017 zijn inmiddels bekend. Er is bewezen dat deze regeling aansluit bij de innovatie-initiatieven van het MKB. Bovendien is MIT Zuid een goede opstap naar Europese subsidieprogramma’s gericht op innovatie. Deze aansluiting willen de provincies en ROMs in 2017 graag verder maken. De verwachting is dat het MIT Zuid in 2017 in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2016, met als belangrijkste verschil dat het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten daalt van € 50.000 naar € 25.000. Als gevolg van deze wijziging kunnen meer MKB-bedrijven worden bediend.

Meer informatie over de MIT Zuid is te vinden op de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus beheert een aantal subsidieprogramma’s en faciliteert bij het aanvragen van subsidies.

Meer informatie over de goedgekeurde projecten