Slijtersomzet in december 80 procent hoger dan in gemiddelde maand

De omzet van winkelslijters in Nederland is in decembermaanden zo’n 80 procent hoger dan de gemiddelde maandomzet in een jaar. In extra omzet profiteren de slijters daarmee in de detailhandel relatief het meest van deze feestmaand. De speelgoedbranche met in december vorig jaar een extra omzet van 70 procent komt op de tweede plaats. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

Kerst en oud en nieuw zorgen door verkoop van champagne en andere dranken traditioneel voor een flink hogere decemberomzet voor de slijters. In 2016 was december goed voor 83 procent meer omzet dan de gemiddelde maandomzet in dat jaar. In december 2015 bedroeg de extra slijtersomzet ruim 77 procent. December zorgt daarmee voor ongeveer 15 procent van de jaaromzet, in de overige maanden van het jaar varieert de slijtersomzet nauwelijks en schommelt tussen de 7 en 8 procent van de jaaromzet.

MKB in EU goed voor helft import en export tussen EU-landen

Kleine en middelgrote bedrijven in de EU nemen gezamenlijk de helft van de waarde van de goederenhandel tussen EU-landen voor hun rekening. Zij zorgen  voor 51 procent van de import uit andere EU-landen en 45 procent van de export naar andere EU-landen. Van het totale aantal bedrijven dat bij de goederenhandel tussen EU-landen betrokken is, wordt 98 procent tot het midden- en kleinbedrijf gerekend (bedrijven t/m 249 werkzame personen), waarvan 70 procent micro-bedrijven (tot 10 werkzame personen). Dit blijkt uit onlangs door Eurostat, het statistisch bureau van de EU, gepubliceerde cijfers.

Nederlands MKB op vijfde plek bij intra-EU export

Nederland is één van de vijf landen binnen de EU waar het midden- en kleinbedrijf meer dan twee derde van de intra-EU export voor zijn rekening neemt. In Nederland bedraagt het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in de intra-EU export 67 procent. Koplopers zijn Cyprus en Letland waar respectievelijk 88 en 81 procent van de intra-EU export door het midden- en kleinbedrijf wordt verzorgd. Daarna volgen België (70%) en Estland (68%).    De staart van de ranglijst wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf in Frankrijk (21%), Duitsland (26%) en Slowakije (30%).

Lets MKB op kop bij import uit andere EU-landen

In de meeste EU-landen komt minstens de helft van de import uit andere EU-landen voor rekening van het midden- en kleinbedrijf. In Letland en Cyprus wordt zelfs meer dan 80 procent van de totale importwaarde door het midden- en kleinbedrijf verzorgd. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland importeert bijna 68 procent van de intra-EU import en komt hiermee op de elfde plaats van de 28 EU-landen.  In Frankrijk (31%) en Duitsland (34%) geldt ook hier een bescheiden positie voor het midden- en kleinbedrijf.

ZZP’ers in bouw vaakst verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Een op de drie zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de bouw had in 2015 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarmee zijn zij het vaakst verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. In de sector cultuur, recreatie en overige diensten was het aandeel het kleinst: 8,2 procent had in 2015 een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Van de in totaal 873 duizend zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap had bijna 20 procent in 2015 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker: 33,5 procent had in 2015 een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Vacatures in het MKB nemen toe, vooral in de bouw

In Nederland stonden aan het eind van het eerste kwartaal in 2017 189 duizend vacatures open, 107 duizend hiervan waren in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal openstaande vacatures in het midden- en kleinbedrijf is hiermee 23 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het eerste kwartaal ruim 70 duizend vacatures open, waarvan ruim 36 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met 21 procent ten opzichte van het eerst kwartaal van 2016. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) had begin 2017 ruim 35 duizend vacatures open staan, 27 procent meer dan begin 2016.

Bij de bedrijven in het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden begin 2017 bijna 83 duizend vacatures open, ruim 21 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het eerste kwartaal uit op 189 duizend.

Grootste toename MKB-vacatures in bouw

De openstaande vacatures in het MKB (tot 250 werkzame personen) zijn in het eerste kwartaal van 2017 met 21 duizend toegenomen ten opzicht van hetzelfde kwartaal in 2016.

De grootste toename van openstaande MKB-vacatures is er in de bouw (4 duizend meer). De groei is hier het grootst bij microbedrijven, waar er zelfs sprake is van een verdubbeling van het aantal openstaande vacatures (ruim duizend meer). Voor het totale MKB in de bouw kwam de vacaturegroei uit op 73 procent.

Bezien naar samengestelde bedrijfstakken nam het aantal vacatures in de nijverheid en energie (inclusief de bouw) met 41 procent het meest toe, gevolgd door handel, vervoer en horeca met een toename van 36 procent.

 

Aantal bedrijven met één werkzame persoon in tien jaar fors toegenomen

Het totaal aantal bedrijven in Nederland is in de periode 2007-2017 toegenomen van 686 duizend in 2007 tot 1,03 miljoen in 2017. Dit blijkt uit een vandaag door het CBS gepubliceerd nieuwsbericht over de ontwikkeling van het bedrijvenlandschap in de afgelopen 10 jaar.

Van de 1,03 miljoen bedrijven in 2017 waren er 785 duizend bedrijven met één werkzame persoon, bijna 82 procent meer dan begin 2007. Het aantal bedrijven met meer dan één werkzame persoon is in tien jaar iets afgenomen.

 

 

De verschuivingen in het bedrijvenlandschap kunnen bezien worden in het licht van de toenemende digitalisering, bijvoorbeeld de vervijfvoudiging van het aantal webwinkels en de verdubbeling van het aantal ICT-dienstverleners van bijna 27 duizend naar bijna 56 duizend bedrijven.

 

Meer lezen: Digitalisering drukt stempel op bedrijvenlandschap

Kleinbedrijf groothandel in aantal afgenomen

Begin 2017 waren er ruim 1800 kleine groothandelsbedrijven minder dan begin 2016. Het kleinbedrijf in de groothandel (bedrijven tot 50 werkzame personen) nam in die periode met 2,3 procent af tot ruim 76 duizend. Het aantal bedrijven in het midden- en grootbedrijf van de groothandel steeg wel van begin 2016 tot begin 2017 met respectievelijk 2,4 en 3,3 procent. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

De daling van het kleinbedrijf komt geheel van de kleinste groothandelsbedrijven. Ruim de helft is voor rekening van de bedrijven met 1 werkzame persoon: begin 2017 waren er bijna duizend minder (-2,0 procent) dan begin 2016. Bedrijven met 2 werkzame personen daalden in aantal met 630 (6,5 procent) en bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen met 260 (-3,9 procent).

Ruim 98 procent van de bedrijven in de groothandel behoort tot het kleinbedrijf. Middelgrote bedrijven (bedrijven van 50 tot 250 werkzame personen) maken begin 2017 1,6 procent van het aantal groothandelsbedrijven uit, terwijl 0,2 procent tot het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) wordt gerekend. In totaal telde de groothandel begin 2017 77660 bedrijven, bijna 49 duizend (62,8 procent) had 1 werkzame persoon.

Link naar MKB-statlinetabel

Subsidieregeling MIT Zuid 2016 succesvol, openstellingsdata 2017 bekend

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben vorig jaar opnieuw samen de MIT Zuid subsidieregeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland) open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Naast de bijdrage vanuit de provincies, levert het Rijk cofinanciering. Maar liefst 112 projecten zijn goedgekeurd, wat betekent dat het Zuid-Nederlandse MKB kan rekenen op ruim 10,8 miljoen euro MIT-subsidie.

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017 zijn inmiddels bekend. Er is bewezen dat deze regeling aansluit bij de innovatie-initiatieven van het MKB. Bovendien is MIT Zuid een goede opstap naar Europese subsidieprogramma’s gericht op innovatie. Deze aansluiting willen de provincies en ROMs in 2017 graag verder maken. De verwachting is dat het MIT Zuid in 2017 in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2016, met als belangrijkste verschil dat het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten daalt van € 50.000 naar € 25.000. Als gevolg van deze wijziging kunnen meer MKB-bedrijven worden bediend.

Meer informatie over de MIT Zuid is te vinden op de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus beheert een aantal subsidieprogramma’s en faciliteert bij het aanvragen van subsidies.

Meer informatie over de goedgekeurde projecten

Aantal bedrijven groeit met 3,3 procent

CBS publiceerde op 18 januari jl. een update van het aantal bedrijven in Nederland. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat er op 1 januari van dit jaar in Nederland bijna 1,6 miljoen bedrijven waren, een groei van 3,3 procent in vergelijking met begin 2016.

Van het totaal aantal bedrijven behoort 99,1 procent tot het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen), 0,7 procent tot het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) en 0,1 procent tot het grootbedrijf. Bedrijven met 1 werkzame persoon vormen veruit de grootste groep bedrijven: bijna 80 procent van het totaal aantal bedrijven behoort tot deze categorie van bedrijven.

In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in Nederland met 60 procent toegenomen. De groei in de periode 2007-2017 komt geheel voor rekening van de groep bedrijven met 1 werkzame persoon die in die periode bijna verdubbelde tot 1,2 miljoen bedrijven. Het kleinbedrijf zonder de bedrijven met 1 werkzame persoon daalde in de laatste 10 jaar met 3,8 procent tot 334 duizend. Midden- en grootbedrijf lieten in deze periode dalingen zien van respectievelijk 7,2  en 4,8 procent.

Bekijk hier de laatste cijfers over het aantal bedrijven