Aantal bedrijven groeit met 3,3 procent

CBS publiceerde op 18 januari jl. een update van het aantal bedrijven in Nederland. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat er op 1 januari van dit jaar in Nederland bijna 1,6 miljoen bedrijven waren, een groei van 3,3 procent in vergelijking met begin 2016.

Van het totaal aantal bedrijven behoort 99,1 procent tot het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen), 0,7 procent tot het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) en 0,1 procent tot het grootbedrijf. Bedrijven met 1 werkzame persoon vormen veruit de grootste groep bedrijven: bijna 80 procent van het totaal aantal bedrijven behoort tot deze categorie van bedrijven.

In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in Nederland met 60 procent toegenomen. De groei in de periode 2007-2017 komt geheel voor rekening van de groep bedrijven met 1 werkzame persoon die in die periode bijna verdubbelde tot 1,2 miljoen bedrijven. Het kleinbedrijf zonder de bedrijven met 1 werkzame persoon daalde in de laatste 10 jaar met 3,8 procent tot 334 duizend. Midden- en grootbedrijf lieten in deze periode dalingen zien van respectievelijk 7,2  en 4,8 procent.

Bekijk hier de laatste cijfers over het aantal bedrijven