Sterkste groei investeringen bij kleine bedrijven

Het kleinbedrijf heeft in 2017 voor 14,6 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd. Dit is een toename van 21,5 procent ten opzichte van 2016. De investeringen van het middenbedrijf (+8,3 procent) en grootbedrijf (+4,5 procent) groeiden in deze periode minder hard. Dit meldt het CBS in de Staat van het MKB.

In totaal investeerde het bedrijfsleven (excl. financiële instellingen) in 2017 voor 51,9 miljard euro in materiële vaste activa, 9,9 procent meer dan in 2016. Van de totale investeringen werd 28,2 procent gedaan door het kleinbedrijf, 27,4 procent door het middenbedrijf en het grootbedrijf had met 44,3 procent van de investeringen veruit het grootste aandeel.

Meest geïnvesteerd in vervoermiddelen

Ruim 27 procent van de totale investeringen van het bedrijfsleven in 2017 had betrekking op vervoermiddelen. In machines en installaties (25,3 procent) en bedrijfsgebouwen (25 procent) werd in 2017 eveneens stevig geïnvesteerd. Het kleinbedrijf investeerde het meest in bedrijfsgebouwen (34,2 procent), vervoermiddelen(28,5 procent) en machines en installaties (18,9 procent) kwamen op plek twee en drie.

Naar sectoren bezien was de industrie in 2017 de grootste investeerder in materiële vaste activa (17 procent), gevolgd door de sectoren: verhuur van roerende goederen en overige zakelijke diensten (13,7 procent), handel (13,2 procent) en verhuur en handel in onroerend goed (eveneens 13,2 procent).

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine