Economisch beeld MKB gewijzigd

Het economisch beeld voor het MKB is in het tweede kwartaal in vergelijking met het eerste kwartaal duidelijk veranderd. Stonden aan het begin van het eerste kwartaal nog alle twaalf beeldbepalende indicatoren in het groene kwadrant van de MKB-conjunctuurklok, aan het begin van het tweede kwartaal staat nog maar de helft in het groen en de andere helft in het oranje. Opvallend is dat de groene indicatoren vooral betrekking hebben op realisaties, terwijl nagenoeg alle indicatoren in het oranje verwachtings-/sentimentsindicatoren zijn.

Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Reële indicatoren ontwikkelen zich positief

De meeste reële conjunctuurindicatoren in de MKB-conjunctuurklok hebben zich in het eerste kwartaal verbeterd en staan in het groene kwadrant. Het BBP laat een verbetering zien evenals de binnenlandse consumptie, de aankopen van duurzame goederen en de MKB-omzet. Verder is  het aantal vacatures in het MKB gegroeid. Het aantal MKB-faillissementen liet daarentegen een stijging zien in het eerste kwartaal en is daardoor de enige reële indicator in het oranje kwadrant.

Stemmingsindicatoren overwegend lager

Vergeleken met het eerste kwartaal zijn begin tweede kwartaal 2018 alle bij MKB-ondernemers gemeten stemmingsindicatoren minder positief geworden en in het oranje kwadrant terecht gekomen. Zo zijn de economische ontwikkeling zoals MKB-ondernemers die ervaren en hun financiële vertrouwen minder positief geworden. Ook de MKB-exportindicator is gedaald. De exportindicator van het MKB is gebaseerd op onder andere oordelen van ondernemers over hun buitenlandse order- en concurrentiepositie.
Verder daalde de MKB vacature-indicator en het MKB-ondernemersvertrouwen. De onder consumenten gemeten consumptie-indicator is de enige verwachtingsindicator in de MKB-conjunctuurklok die zich in vergelijking met het eerste kwartaal heeft verbeterd en in het groene kwadrant is gebleven.

MKB-klok toegelicht

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het derde kwartaal van 2018 wordt begin september verwacht.

Direct naar: MKB-conjunctuurklok