Meer omzetstijgers dan omzetdalers in alle bedrijfstakken

Het aantal bedrijven dat in het eerste kwartaal van 2018 vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2017 een omzetstijging liet zien was in alle bedrijfstakken hoger dan het aantal bedrijven dat in deze periode zijn omzet zag dalen.

De verschillen per bedrijfstak zijn niet groot: in de bouw steeg de omzet in het eerste kwartaal bij 57 procent van de bedrijven en in de handel en in de informatie en communicatiesector bij 52 procent van de bedrijven. Het aantal omzetdalers varieerde van 46 procent van de bedrijven in de handel en in de informatie en communicatiesector tot 42 procent van de bedrijven in de bouw en in vervoer- en opslag. Dit meldt het CBS in de Staat van het MKB.

In de bouw en de industrie was het aandeel omzetstijgers het hoogst bij bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen. In de handel waren de meeste omzetstijgers te vinden bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen. In de horeca waren er zowel wat betreft omzetstijgers als omzetdalers nauwelijks verschillen naar grootte van bedrijven. Het percentage stijgers schommelde in alle gevallen rond het gemiddelde van 55 procent voor de omzetstijgers en van 43 procent voor de omzetdalers.

Bekijk de nieuwste cijfers over stijgers en dalers op MKB StatLine