Kwart meer vacatures in MKB

Aan het eind van het eerste kwartaal dit jaar stonden er 133 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat was bijna 56 procent van alle openstaande vacatures op dat moment in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het MKB is 26 procent hoger dan eind eerste kwartaal 2017. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

Bij het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) stonden in het eerste kwartaal 2018 bijna 105 duizend vacatures open, 27 procent meer dan een jaar eerder. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) nam het aantal openstaande vacatures met bijna 30 procent toe tot 46 duizend eind eerste kwartaal. In het kleinbedrijf (minder dan vijftig werkzame personen) stonden aan het einde van het eerste kwartaal 87 duizend vacatures open, waarvan 44 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met 20 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.

Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland aan het einde van het eersteĀ  kwartaal uit op bijna 238 duizend, ruim 49 duizend meer dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

Grootste vacaturegroei in de bouw

In de bouw stonden er eind eerste kwartaal van dit jaar 16 duizend vacatures open, 63 procent meer dan eind eerste kwartaal 2017. In geen enkele andere bedrijfstak groeide het aantal vacatures in deze periode zo sterk. Klein-, midden- en grootbedrijf in de bouw blonken allen uit wat betreft de vacaturegroei. In het kleinbedrijf bedroeg de stijging 63 procent, in het middenbedrijf 55 procent en absolute koploper was het grootbedrijf in de bouw waar het aantal vacatures met 75 procent steeg.