Meer dan 1,7 miljoen MKB-bedrijven

Aan het begin van het derde kwartaal telde Nederland ruim 1,7 miljoen MKB-bedrijven. Dit is een toename van 4,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het sterkst groeide het aantal eenmansbedrijven. Deze nieuwe bedrijfscijfers zijn vandaag op MKB-StatLine gepubliceerd.

Het totaal aantal bedrijven in Nederland bestond begin derde kwartaal voor 99,8 procent uit MKB-bedrijven. Bijna alle bedrijfsgroottes in het MKB namen vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar in aantal toe. Het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon steeg met 75 duizend. Alleen het aantal bedrijven met 2 tot 5 werkzame personen daalde met ruim 4 duizend.
Het totaal aantal grootbedrijven steeg vergeleken met het derde kwartaal van 2017 met 3,9 procent naar bijna 3200, bijna 0,2 procent van de totale bedrijfspopulatie in Nederland.

In absolute zin hoogste MKB-groei in specialistische zakelijke dienstverlening en bouw

In de specialistische zakelijke dienstverlening kwamen er in het derde kwartaal de meeste MKB-bedrijven bij: bijna 17 duizend, in de bouw ruim 10 duizend. Overigens groeide in bijna alle bedrijfstakken het aantal MKB-bedrijven. Het aantal MKB-bedrijven in de energievoorziening steeg relatief het sterkst (+11,1 procent). Alleen bij het openbaar bestuur en de overheidsdiensten daalde het aantal MKB-bedrijven (-4,4 procent).

Naar de nieuwe cijfers:
Aantal bedrijven naar bedrijfstak
Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm