Middelgrote bedrijven investeerden meer in 2016, kleine en grote bedrijven minder

Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) heeft in 2016 voor 15 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd. Dit is een toename van 7,8 procent ten opzichte van 2015. Het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) en vooral het grootbedrijf (vanaf 250 werkzame personen) investeerden in 2016 juist minder dan in 2015. Bij het grootbedrijf bedroeg de afname 10,7 procent en bij het kleinbedrijf 0,9 procent. Dit meldt het CBS in de Staat van het MKB.

In totaal investeerde het bedrijfsleven (excl. financiële instellingen) in 2016 voor 49 miljard in materiële vaste activa, 3,2 procent minder dan in 2015. Een kwart van de investeringen werd in 2016 gedaan door het kleinbedrijf, ruim 30 procent door het middenbedrijf en het grootbedrijf had met bijna 45 procent van de investeringen veruit het grootste aandeel.

Naar sectoren bezien was de industrie in 2016 de grootste investeerder in materiële vaste activa (8,0 miljard euro), op de voet gevolgd door de sectoren “Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke diensten” en “Vervoer en opslag” (beiden 7,1 miljard euro). Relatief klein waren in 2016 de investeringen in de horeca en de delfstoffenwinning (beiden 1,0 miljard euro).

Sectoren met opvallende stijging van de investeringen in 2016 zijn de informatie en communicatie (+36,3 procent) en de horeca (+20,7 procent). De sterkste daling van investeringen deed zich voor in de delfstoffenwinning (-65,1 procent) en bij de energievoorziening (-46,1 procent).

Bekijk de cijfers op MKB Statline