Positieve ontwikkelingen bouw houden aan

De sinds 2014 stijgende omzet in de bouw was in 2017 weer bijna terug op het recordniveau dat in 2008 werd bereikt. De omzet lag in 2017 nog maar 2 procent onder die van 2008. In de eerste twee kwartalen van 2018 kwam de bouwomzet zelfs al bijna 5 procent boven het niveau van de eerste helft van 2008 uit. Ondernemers van klein tot groot in de bouw zijn ook positief over het lopende kwartaal. Dit blijkt uit de laatste uitkomsten van de conjunctuurenquête onder bouwondernemers. De omzetverwachtingen voor het derde kwartaal zijn vergeleken met het tweede kwartaal positief, de orderportefeuille is aan het begin van het derde kwartaal op recordniveau gevuld en de ondernemers verwachten meer personeel in dienst te nemen in het derde kwartaal. Tevens verwachten ondernemers hun prijzen in het derde kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal te kunnen verhogen, terwijl de winstgevendheid van bouwbedrijven in het tweede kwartaal is verbeterd.

Omzetten, prijzen en personeelssterkte stijgen, orderportefeuille goed gevuld

Naar verwachting van per saldo bijna de helft van de bouwondernemers zal de omzet in het derde kwartaal stijgen. In het grootbedrijf verwacht per saldo ruim 60 procent van de ondernemers een stijgende omzet en bij midden- en kleinbedrijf respectievelijk 48 en 34 procent. Over de hele linie worden ook prijsverhogingen verwacht: per saldo 70 procent van de bouwondernemers verwacht zijn verkoopprijzen (tarieven) in het derde kwartaal te gaan verhogen. Bij grote bouwbedrijven wordt dit door per saldo bijna 90 procent van de ondernemers verwacht, bij het middenbedrijf bij bijna 70 procent en bij het kleinbedrijf bij ruim de helft van de ondernemers. De orderportefeuille van bouwbedrijven is in het begin van het derde kwartaal op recordniveau gevuld. Dit levert voor grote bedrijven gemiddeld bijna 15 maanden werk op, middelgrote bedrijven bijna 10 maanden werk en het kleinbedrijf 6,5 maanden werk. De gunstige orderpositie doet de vraag naar personeel duidelijk toenemen. Per saldo 40 procent van de bouwbedrijven verwacht dat de personeelssterkte in het derde kwartaal zal toenemen. Dit geldt voor ruim een kwart van het kleinbedrijf, 41 procent van het middenbedrijf en de helft van het grootbedrijf. Ongeveer 40 procent van de bouwondernemers geeft overigens ook aan dat een tekort aan personeel hun productie belemmert.

Onder invloed van de ontwikkelingen in de bouw geeft per saldo een kwart van de bouwondernemers aan dat de winstgevendheid van hun bedrijf in het tweede kwartaal is verbeterd. Bij klein- en middenbedrijf geldt dit voor 18 en 14 procent van de bedrijven en bij het grootbedrijf voor 48 procent van de bedrijven.

Bekijk de cijfers op MKB StatLine