ICT-incidenten in het MKB, 2019

In 2019 kreeg 30 procent van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen te maken met een ICT-veiligheidsincident. ICT-veiligheidsincidenten betreffen zowel onbedoelde incidenten als incidenten door een aanval van kwaadwillenden. Bij 7 procent van de bedrijven betroffen één of meerdere ICT-veiligheidsincidenten een aanval van buitenaf. Bovengenoemde percentages geven geen verandering weer ten opzichte van 2018. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers op de Staat van het MKB.

Middenbedrijven (50 tot 250 werkzame personen) kregen in 2019 relatief gezien het vaakst te maken met ICT-veiligheidsincidenten. Wel lag het aandeel lager dan in 2018. Voor minder dan de helft van de middenbedrijven die te maken hadden met een ICT-incident waren hier kosten aan verbonden. Binnen het microbedrijf (2 tot 10 werkzame personen) vonden de minste ICT-veiligheidsincidenten plaats.

Bij 12 procent van de middenbedrijven is in 2019 een ICT-incident voorgevallen dat veroorzaakt werd door een aanval van buitenaf. Het aandeel van het microbedrijf lag hier een stuk lager: 6 procent van de microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) stuitte op een incident veroorzaakt door een aanval van buitenaf. Voor het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen) lag dit aandeel op negen procent.

Uitval ICT-dienst meest voorkomende ICT-incident

In 2019 was veruit het meest voorkomende ICT-veiligheidsincident de uitval van een ICT-dienst door bijvoorbeeld een storing in hardware of software. Dit kwam bij 27 procent van de MKB-bedrijven voor. Voor bijna één derde van MKB-bedrijven die hiermee te maken had, waren hier kosten aan verbonden.

De overige ICT-veiligheidsincidenten komen een stuk minder vaak voor. Een aanval van buitenaf leidde bij 5 procent van de MKB-bedrijven tot uitval van een ICT-dienst en in 2 procent van de gevallen tot vernietiging van data. Overige oorzaken zijn vernietiging van data door bijvoorbeeld een storing (4 procent) en onthulling van gegevens door een ICT-inbraak (2 procent) of een intern incident (2 procent).

Bekijk hier de cijfers over ICT-incidenten in het MKB.

ICT-incidenten en veiligheidsmaatregelen in het MKB

In 2018 kreeg 30 procent van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen te maken met een ICT-veiligheidsincident. ICT-veiligheidsincidenten zijn zowel onbedoelde incidenten als incidenten door een aanval van kwaadwillenden. 11 procent van de bedrijven binnen het MKB kreeg te maken met kosten door uitval van ICT-diensten. In vergelijking met eerdere jaren veranderde het aandeel bedrijven met een ICT incident nauwelijks. In 2019 namen MKB-bedrijven verschillende maatregelen om de ICT veiligheid te waarborgen.

Het aandeel bedrijven dat te maken kreeg met een ICT-veiligheidsincident in 2018 was hoger bij het middenbedrijf dan bij het micro- en kleinbedrijf. Bij meer dan de helft van het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) trad in 2018 een ICT-veiligheidsincident op. Voor het microbedrijf (2 tot 10 werkzame personen) lag dit percentage op 25 procent en voor het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen) op 43 procent.

Ook de kosten door uitval van ICT-diensten werden relatief vaker geregistreerd bij het middenbedrijf (26 procent) dan bij het kleinbedrijf (19 procent) en het microbedrijf (9 procent).

Veiligheidsmaatregelen om cyberweerbaarheid te verhogen

Om de ICT-veiligheid te waarborgen, namen bedrijven binnen het MKB in 2019 verschillende ICT-veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsmaatregelen antivirussoftware (89 procent) en updaten van software/besturingssystemen (81 procent) werden het meest toegepast door de MKB-bedrijven. De veiligheidsmaatregelen risicoanalyses (31 procent) en methodes voor beoordelen van ICT-veiligheid (31 procent) werden het minst toegepast door het MKB .

Voor alle ICT-veiligheidsmaatregelen geldt dat deze relatief meer werden toegepast naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Zo bewaart 68 procent van het microbedrijf gegevens op een andere fysieke locatie. Voor het kleinbedrijf is dit 85 procent en voor het middenbedrijf 93 procent.

Bekijk de cijfers over ICT veiligheid op Statline.