ICT-incidenten en veiligheidsmaatregelen in het MKB

In 2018 kreeg 30 procent van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen te maken met een ICT-veiligheidsincident. ICT-veiligheidsincidenten zijn zowel onbedoelde incidenten als incidenten door een aanval van kwaadwillenden. 11 procent van de bedrijven binnen het MKB kreeg te maken met kosten door uitval van ICT-diensten. In vergelijking met eerdere jaren veranderde het aandeel bedrijven met een ICT incident nauwelijks. In 2019 namen MKB-bedrijven verschillende maatregelen om de ICT veiligheid te waarborgen.

Het aandeel bedrijven dat te maken kreeg met een ICT-veiligheidsincident in 2018 was hoger bij het middenbedrijf dan bij het micro- en kleinbedrijf. Bij meer dan de helft van het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) trad in 2018 een ICT-veiligheidsincident op. Voor het microbedrijf (2 tot 10 werkzame personen) lag dit percentage op 25 procent en voor het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen) op 43 procent.

Ook de kosten door uitval van ICT-diensten werden relatief vaker geregistreerd bij het middenbedrijf (26 procent) dan bij het kleinbedrijf (19 procent) en het microbedrijf (9 procent).

Veiligheidsmaatregelen om cyberweerbaarheid te verhogen

Om de ICT-veiligheid te waarborgen, namen bedrijven binnen het MKB in 2019 verschillende ICT-veiligheidsmaatregelen. De veiligheidsmaatregelen antivirussoftware (89 procent) en updaten van software/besturingssystemen (81 procent) werden het meest toegepast door de MKB-bedrijven. De veiligheidsmaatregelen risicoanalyses (31 procent) en methodes voor beoordelen van ICT-veiligheid (31 procent) werden het minst toegepast door het MKB .

Voor alle ICT-veiligheidsmaatregelen geldt dat deze relatief meer werden toegepast naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Zo bewaart 68 procent van het microbedrijf gegevens op een andere fysieke locatie. Voor het kleinbedrijf is dit 85 procent en voor het middenbedrijf 93 procent.

Bekijk de cijfers over ICT veiligheid op Statline.