Ruim helft goederenexporteurs uit 2016 heeft lagere exportomzet in 2019

Van de ruim 107 duizend in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die in 2016 goederen exporteerden, kromp bij 55,6 procent de exportomzet in de periode tot 2019. Bij 33,5 procent van de exporteurs was er juist sprake van groei. In 2019 waren er ruim 20 duizend exporteurs die in 2016 nog niet exporteerden. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS voor De Staat van het MKB.

Meeste goederenexporteurs in het kleinbedrijf

In 2019 exporteerden ruim 122 duizend MKB-bedrijven goederen. Van deze MKB-bedrijven behoorde 95,6 procent tot het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) en 4,4 procent tot het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen).

In de periode 2016 tot 2019 zag ongeveer de helft (49,3 procent) van het middenbedrijf zijn omzet uit goederenexport in 2019 groeien. Bij het kleinbedrijf was dit bij een derde (32,7 procent) van het aantal bedrijven het geval. Bij de meerderheid van het kleinbedrijf (56,2 procent) lag de omzet uit export in 2019 onder het niveau van 2016.

Twintig duizend nieuwe exporteurs

Van de bedrijven die in 2016 nog niet exporteerden, deden ruim 20 duizend dat in 2019 wel. De meeste “nieuwe” exporteurs waren actief in de handel (7040), specialistische zakelijke diensten (3345), industrie (1940) en informatie en communicatie (1690).

Meeste exporteurs actief in de handel

Van de exporterende MKB-bedrijven was het grootste deel, 39,3 procent, een handelsbedrijf. Van de handelsbedrijven die reeds in 2016 exporteerden, had 38 procent in 2019 een hogere exportomzet dan in 2016, bij 50,6 procent is de omzet uit export van goederen in deze periode gedaald.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine.

 

 

Toename MKB-werkgevers in periode 2016-2019

In het verslagjaar 2019 waren er bijna 363 duizend werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB; 0 tot 250 werkzame personen). Een groei van 6 procent in vergelijking met 2016. Van de MKB-werkgevers die in 2016 al personeel in dienst hadden, groeide bij 40 procent het personeelsbestand in de periode tot 2019. Bij 27 procent van deze MKB-werkgevers was er juist sprake van krimp. In 2019 waren er in totaal 43 duizend werkgevers met personeel die in 2016 nog geen personeel in dienst hadden. Dat meldt het CBS in de Staat van het MKB.

In de industrie was het percentage MKB-werkgevers met groei in de periode 2016-2019 relatief hoog. In totaal groeide bij 48 procent van deze werkgevers het personeelsbestand. Het grootste aantal MKB-werkgevers met groei waren actief in de metaalproducten- en voedingsmiddelenindustrie. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg was het percentage MKB-werkgevers met een groeiend personeelbestand relatief hoog met 46 procent.

In de overige dienstverlening (zoals belangenverenigingen, reparatie van computers en consumentenartikelen en veel andere activiteiten in persoonlijke dienstverlening) is het percentage MKB-werkgevers met een groeiend personeelsbestand het laagst met 36 procent.

MKB-werkgevers met krimpend personeelsbestand

In de horeca is het percentage MKB-werkgevers met krimp in de periode 2016-2019 relatief hoog. In totaal kromp bij 33 procent van deze werkgevers het personeelsbestand. Binnen de horeca waren dit voornamelijk eet- en drinkgelegenheden. Ook in de cultuur, sport en recreatie was het percentage MKB-werkgevers met een krimpend personeelsbestand relatief hoog met 32 procent.

In de sector specialistische zakelijke diensten is het aantal MKB-werkgevers met een krimpend personeelsbestand relatief laag.

Bekijk hier de cijfers over Bedrijvendynamiek; werkgevers, bedrijfsgrootte en bedrijfstak