Begin 2021 meer oprichtingen dan opheffingen in het mkb

Begin 2021 werden er bijna 57 duizend bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. Het aantal opgerichte bedrijven was in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijk hoger dan het aantal bedrijfsopheffingen (ruim 30 duizend) in dezelfde periode. Alle oprichtingen en opheffingen betroffen een mkb-onderneming. Dat meldt het CBS op het Staat van het MKB. Het huidige artikel dient als een verdieping op “Minder bedrijven opgeheven in het eerste kwartaal 2021”.

Het grootste gedeelte van het totaal aantal oprichtingen betrof een bedrijf met één of minder werkzame personen (92 procent). In het afgelopen jaar was dit aandeel nagenoeg gelijk. Verder werden er in het eerste kwartaal van 2021 bijna 4,5 duizend bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen en 55 bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen opgericht. De meeste bedrijfsoprichtingen waren te vinden in de detailhandel (geen winkel of markt), namelijk 7270.

30 duizend opheffingen

Er werden meer dan 30 duizend bedrijven opgeheven in het eerste kwartaal van 2021. Dat zijn er ruim 9 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal bedrijfsopheffingen met meer dan één werkzame persoon was het eerste kwartaal van 2021 met 4 655 iets lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020 (5060). Daarmee steeg het aandeel bedrijfsopheffingen met meer dan één werkzame persoon van 13 naar 15 procent. In totaal betroffen 4 370 opheffingen een bedrijf met 2 tot 10 werkzame personen, 245 een bedrijf met 10 tot 50 werkzame personen en 45 een bedrijf met 50 tot 250 werkzame personen. De meeste bedrijfsopheffingen waren te vinden bij de detailhandel (geen winkel of markt), namelijk 2445, en de managementadviesbureaus, namelijk 2340.

Bekijk de cijfers over oprichtingen en opheffingen in het mkb.

Minder oprichtingen en opheffingen in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 zijn 53,5 duizend MKB-bedrijven opgericht, bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 92 procent van de MKB-oprichtingen betrof bedrijven met één werkzame persoon. In het tweede kwartaal van 2020 werden 28,6 duizend MKB-bedrijven opgeheven, ruim 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS vandaag op de Staat van het MKB.

In het eerste kwartaal van 2020 werden de meeste MKB-bedrijven opgericht in de specialistische zakelijke dienstverlening (20,4 procent van het totaal aantal oprichtingen). De handel (13,4 procent) gevolgd door de bouwnijverheid (10,9 procent) hadden eveneens een ruim aandeel in het totaal aantal oprichtingen in het MKB in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het aantal oprichtingen in het tweede kwartaal daalde in absolute aantallen het sterkst in de specialistische zakelijke diensten. In het tweede kwartaal 2020 daalde in deze sector het aantal oprichtingen met 600 (-5,2 procent) in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Ook in de sector vervoer en opslag nam het aantal oprichtingen in absolute aantallen sterk af met 315 (-17,2 procent).

Daarentegen steeg het aantal oprichtingen met 220 (+4,4 procent) het sterkst in de detailhandel (niet in auto’s). Ook in de verhuur en overige zakelijke diensten (+2,7 procent), verhuur en handel van onroerend goed (+4,2 procent) en cultuur, sport en recreatie (+0,5 procent) nam het aantal oprichtingen in het tweede kwartaal van 2020 toe.

Ook minder opheffingen

In het tweede kwartaal 2020 daalde het aantal opheffingen sterk met 7,0 duizend opheffingen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In absolute aantallen daalde het aantal opheffingen het sterkst in de handel. In deze sector daalde het aantal opheffingen met 980 (-16,7 procent). Ook in de specialistische zakelijke diensten en de financiële dienstverlening daalde het aantal opheffingen sterk. In het tweede kwartaal 2020 werden er zowel in de specialistische zakelijke diensten (-12,8 procent) als in de financiële dienstverlening (-37,0 procent) 920 bedrijven minder opgeheven dan een jaar eerder. Met een daling van -37,0 procent daalde het aantal opheffingen in de financiële dienstverlening procentueel het sterkst.

In het tweede kwartaal van 2020 werden in de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste MKB-bedrijven opgeheven (21,9 procent van het totaal aantal MKB-opheffingen). De handel (17,1 procent), waar ook de detailhandel (10,9 procent) onder valt, gevolgd door de bouwnijverheid (7,6 procent) hadden eveneens een ruim aandeel in het totaal aantal opheffingen in het MKB in het tweede kwartaal van dit jaar.

Bekijk de cijfers over oprichtingen en opheffingen.