MKB-ondernemersvertrouwen blijft hoog

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn aan het begin van het derde kwartaal, net als drie maanden geleden, zeer positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator, nam heel licht af van 16,2 in het tweede kwartaal naar 15,9 in het derde kwartaal.

Het ondernemersvertrouwen in het MKB is met 15,9 precies even groot als in het totale bedrijfsleven. Het vertrouwen in het kleinbedrijf is met 16,4 iets groter dan in het gehele MKB en het gehele bedrijfsleven.

Hoogste ondernemersvertrouwen in de bouw

MKB-ondernemers in de bouwsector zijn het meest positief gestemd van alle sectoren. Het ondernemersvertrouwen in de bouw staat op 35,8, dat is een fractie hoger dan drie maanden geleden. Met een vertrouwen van 20,1 zijn MKB-ondernemers in de sector informatie en communicatie ook positief gestemd. De indicator staat in deze sector echter 6,4 punten lager dan in het afgelopen kwartaal.

In de zakelijke dienstverlening nam het vertrouwen toe van 16,1 in het tweede kwartaal naar 19,0 in het derde kwartaal. De sector met het laagste ondernemersvertrouwen is vervoer en opslag. Voor deze sector bleef de indicator onveranderd op een niveau van 5,5.

Personeelstekort

Met de verbetering van het ondernemersvertrouwen neemt de vraag naar personeel toe. Het aantal bedrijven dat last heeft van een personeelstekort, groeit dan ook snel. Het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) heeft hier het meeste last van: 19,6 procent van de ondernemers in het middenbedrijf kampt met een tekort aan personeel. In het grootbedrijf is het aantal percentage bedrijven met deze belemmering minder groot: 12,9 procent.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.

 

Industrie: vooral omzetstijging bij grotere bedrijven

De tabel met omzetstijgers en –dalers is geactualiseerd. Nu zijn de gegevens voor de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2017 zichtbaar. Opvallend is dat in het midden- en grootbedrijf in de industrie relatief veel bedrijven de omzet hebben zien stijgen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Bekijk hier de nieuwste cijfers over stijgers en dalers

In de industrie als geheel is bij 54 procent van de bedrijven de omzet gestegen. Van de bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen nam bij 62 procent de omzet toe. 64 procent van de bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen zag zijn omzet stijgen. In het grootbedrijf (250 en meer werkzame personen) nam bij 65 procent van de bedrijven de omzet toe.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 is het aantal bedrijven met toenemende omzet in het midden- en grootbedrijf in de industrie flink gestegen.

MKB-ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen

MKB-ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal zeer positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,0.

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 15,5 licht hoger dan in het MKB. Het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf is met 14,4 iets lager dan in het gehele MKB.

Grootste toename vertrouwen in de bouw

MKB-ondernemers in de bouwsector zijn koploper wat betreft het ondernemersvertrouwen. Met een ondernemersvertrouwen van 30,0 zijn zij ook een stuk positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong voorwaarts van bijna 10 punten en daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren.

Ook het ondernemersvertrouwen van MKB-bedrijven in de sector informatie en communicatie verbeterde sterk. In de verhuur van en handel in onroerend goed en in mindere mate in de sector vervoer en opslag, daalde het ondernemersvertrouwen juist. MKB-ondernemers in vervoer en opslag staan op de ranglijst van het ondernemersvertrouwen op de laatste plaats.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Financiële belemmeringen

Met de verbetering van het ondernemersvertrouwen, neemt het aantal ondernemers met financiële belemmeringen af. Over het algemeen geldt dat het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) naar verhouding de meeste last heeft van financiële belemmeringen. Het MKB (tot 250 werkzame personen) heeft ook relatief meer te maken met financiële belemmeringen dan het grootbedrijf.

De nieuwste resultaten van de COEN zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-ondernemersvertrouwen.

 

Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar in de tabel omzetstijgers en -dalers op MKB Statline. De cijfers voor het vierde kwartaal van 2016 zijn toegevoegd.

Deze tabel geeft weer voor welk percentage van de ondernemingen de omzet is gestegen en voor welk deel van de bedrijven de omzet is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De cijfers zijn uit te splitsen naar sector en bedrijfsgrootte. De tabel wordt ieder kwartaal geupdated.

Bekijk hier de nieuwste cijfers over stijgers en dalers

Sterke verbetering ondernemersvertrouwen MKB 1e kwartaal

MKB-ondernemers zijn 2017 vol vertrouwen begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde in het eerste kwartaal sterk en kwam voor het midden- en kleinbedrijf uit op 13,0. Hiermee ligt de indicator 4 punten hoger dan eind 2016.

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 14,7 nog hoger dan in het MKB. Binnen het MKB zijn er nauwelijks verschillen tussen het middenbedrijf en het kleinbedrijf.

Ondernemersvertrouwen-MKB-kleinbedrijf-en-totaal-bedrijfsleven-17-02-15

Meer vertrouwen in alle sectoren

In alle sectoren binnen het MKB verbeterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. In de sector verhuur van en handel in onroerend goed, is het ondernemersvertrouwen het hoogst met een waarde van 21,4. In deze sector is het vertrouwen 8,5 punt hoger dan drie maanden geleden. Ook in de zakelijke dienstverlening stijgt het ondernemersvertrouwen sterk. Het vertrouwen in deze sectornam met 8,4 punt toe tot 16,5. MKB-bedrijven in de bouw zijn met een vertrouwen van 20,5 duidelijk bovengemiddeld optimistisch. In 2016 was bij deze groep bedrijven een gestage toename van het ondernemersvertrouwen te zien.

In de industrie en in de sector vervoer en opslag zijn ondernemers ook optimistisch, zij het dat het vertrouwen in deze sectoren lager ligt dan gemiddeld. Het ondernemersvertrouwen van MKB-bedrijven in de industrie is 4,4. In de sector vervoer en opslag komt het ondernemersvertrouwen uit op 6,6. Voor beide sectoren geldt dat ook hier het sentiment beter is dan drie maanden geleden.

Ondernemersvertrouwen-MKB-per-sector-17-02-15

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de COEN zijn beschikbaar in MKB-StatLine.

Links:

MKB StatLine – Conjunctuurenquête MKB

MKB StatLine – Ondernemersvertrouwen MKB

COEN-rapport totaal bedrijfsleven – Ondernemersplein

 

Zelfstandig MKB vooral indirect van belang voor export

Bijna de helft van de Nederlandse exportverdiensten wordt door het zelfstandig MKB verdiend. In 2012 verdiende het zelfstandig MKB 73 miljard euro aan de export. Daarvan wordt 55 procent verdiend aan indirecte export. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Eerder berichtte Staat van het MKB dat het zelfstandig midden- en kleinbedrijf ruim een kwart van de goederenexport voor zijn rekening nam in 2015. Hierbij gaat het alleen om de directe export, die het MKB zelf over de grens afzet.

Het zelfstandig MKB is onderdeel van het gehele MKB. Het gaat om bedrijven die geen onderdeel uitmaken van een groot moederconcern en niet in buitenlandse handen zijn. De verschillen worden toegelicht in deze infographic.

 

166.830 nieuwe MKB-bedrijven in 2016

In 2016 zijn in totaal 166.830 MKB-bedrijven opgericht. Het aantal nieuw opgerichte MKB-bedrijven kwam voor het derde jaar op rij hoger uit dan in het voorgaande jaar. In 2015 startten er bijna 163 duizend MKB-bedrijven; daarmee is het aantal oprichtingen in 2016 2,4 procent groter dan in 2015. De MKB-StatLinetabellen over oprichtingen, opheffingen en fusies en overnames zijn vandaag geüpdatet.

Direct naar: Oprichtingen in MKB-StatLine

De meeste MKB-bedrijven werden opgericht in de zakelijke dienstverlening. Met een kleine 44.000 oprichtingen beslaat deze sector meer dan een kwart van het totaal aantal oprichtingen in het midden- en kleinbedrijf. In de sector vervoer en opslag werden 5.310 mkb-bedrijven opgericht in 2016. Dat is 50 procent meer dan de 3.545 mkb-bedrijven die een jaar eerder in deze sector werden opgericht. De Kamer van Koophandel en Taxi Pro, het vakblad voor de taxibranche, melden dat deze toename veroorzaakt wordt door een wijziging in de taxiwet, waardoor het makkelijker wordt om een onderneming in het taxivervoer te beginnen. In de groothandel en in de detailhandel was het aantal oprichtingen in 2016 juist lager dan in 2015.
Er werden in 2016 in het midden- en kleinbedrijf 117.495 bedrijven opgeheven. Dat is 17,7 procent meer dan in 2015

Meeste oprichtingen én opheffingen in 2016 bij zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening vonden ook de meeste opheffingen van MKB-bedrijven plaats. In deze sector werden 30.975 bedrijven opgeheven. Dat is 26,4 procent van het totaal aantal opheffingen in het MKB. In nagenoeg alle sectoren is het aantal opheffingen in 2016 groter dan een jaar eerder.
Naar verhouding waren er vorig jaar vooral meer opheffingen in het middenbedrijf. Van bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen werden er 245 opgeheven in 2016. Dat is 75 procent meer dan in 2015.

Links:
Oprichtingen: datasetpaginaMKB-StatLinetabel
Opheffingen: datasetpaginaMKB-StatLinetabel
Fusies en overnames: datasetpaginaMKB-StatLinetabel

Nieuwe cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. De cijfers zijn nu up-to-date tot en met het derde kwartaal van 2016. Er kan ingezoomd worden op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB. Met name in de bouwsector nam het aantal stijgers toe.

Bekijk hier de nieuwste cijfers over stijgers en dalers

In het derde kwartaal van 2016 is bij 58 procent van de bedrijven in de bouwsector de omzet gestegen. Zowel in het MKB als in het grootbedrijf bevinden zich veel bouwbedrijven met een omzetstijging, maar in het middenbedrijf is het aantal bedrijven met een toename van de omzet het grootst.

Het aantal bedrijven in de bouwsector met een omzetstijging is toegenomen van 48 procent in het tweede kwartaal naar 58 procent in het derde kwartaal. Het percentage bedrijven waarvan de omzet verminderde, nam af van 51 procent naar 42 procent.

De bedrijven met een omzetstijging worden onderscheiden in normale stijgers en snelle stijgers. 43 procent van alle bedrijven valt onder de snelle stijgers en 15 procent behoort tot de normale stijgers. Het aantal normale stijgers is door de tijd vrij stabiel, terwijl het aantal snelle stijgers veel meer fluctueert.

In het middenbedrijf is het percentage bouwbedrijven met een omzetgroei het grootst. Van de bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen zag 65 procent een omzetstijging in het derde kwartaal. In de groep bedrijven waar 50 tot 100 mensen werken is dit 63 procent. Van de zzp’ers in de bouwsector is de omzet in 57 procent van de gevallen gestegen. Daarmee vormen binnen de bouwsetor de zzp’ers de groep met de minste omzetstijging.

omzetstijgers-en-dalers-in-de-bouw-16-11-30

 

MKB-ondernemers vol vertrouwen voor 2017

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn positief in hun verwachtingen voor 2017. MKB-Ondernemers verwachten voor 2017 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Ook kwam het ondernemersvertrouwen in het MKB aan het begin van het vierde kwartaal hoger uit. Dit meldt CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland na bewerking voor Staat van het MKB.

Direct naar de volledige publicatie

Voor de Staat van het MKB is in het vierde kwartaal voor het eerst het ondernemersvertrouwen van het MKB gepubliceerd. Net als in het gehele bedrijfsleven zijn MKB-ondernemers in het vierde kwartaal van 2016 onverminderd positief gestemd.